خشکشویی خودرو

قطرات آب بر روی هر سطحی که باقی بماند، حتی اگر آن سطح کاملا تمیز و پاکیزه باشد، باز هم به محض تبخیر قطرات آب، اثرات لکه ها بر روی سطح مشخص خواهد بود. به همین دلیل در صورتی که قسمت های مختلف خودرو با آب شسته شود، پس از اتمام فرایند شست و شو، نیاز به خشکشویی هم پیدا می شود تا اثرات قطرات آب باقی نماند.

موارد خشکشویی خودرو

خوشکشویی خودرو در چندین بخش متفاوت صورت میگیرد، از هنگام روشویی گرفته، تا توشویی خودرو، شست و شوی موتور و … که در ادامه به آنها اشاره خواهد شد.