شستشوی کامل بدنه خودرو به وسیله مواد مخصوص

شستشو و کارواش بدون لک کاملا تمیز

خشکشویی کامل بدنه خودرو پس از آبگیری

شستشو کاملا خودرو توسط نیرو زبده و حرفه ای