صفرشویی خودرو

صفرشویی خودرو به معنای شست و شو و تمیز کردن کامل خودرو می باشد به صورتی که تمامی قسمت های خارجی و داخلی خودرو به صورت تمام و کمال شسته و تمیز میگردد.

از قسمت های کلی مانند صندلی ها، سقف و موکت های خودرو گرفته، تا بخش های جزئی تری که در خودرو وجود دارد.

صفرشویی