برای تمیز نمودن و شستشو دادن زیر ماشین روش های مختلفی وجود دارد که نمک و آلودگی های دیگر را از آن جدا می کند. زیرشویی خودرو معمولاً جدای از زمانی که قصد شستشوی کامل خودرو را دارید، در زمان های مثل فروش خودرو یا تعمیر خودرو مورد استفاده خواهد بود، در زمانی که مشکلی در کف خودرو شما وجود دارد، مانند روغن ریزی و … بهترین روش برای شناسایی منشاً اصلی، شستشوی زیر خودرو است، تا تعمیرکار خودرو بتواند ایراد اتومبیل را با بررسی و رفع نمایند، تا از هزینه های اضافی جلوگیری شود.

امروزه ابزارهای نوینی برای زیرشویی ابداع گردیده که عملیات زیرشویی را سهولت بخشیده و جایگزین روش های سخت و پردردسر قدیمی شده است.

کارواش تهران یکی از روش های مدرن و مواد درجه یک برای تمیز کردن زیر خودرو را استفاده می نماید؛ به این صورت که ماشین روی چاله رفته و کاربر کارواش با استفاده از شوینده فشار قوی و مواد خاص اقدام به زیرشویی می کند.

همچنین استفاده از چاله نسبت به جک کم دردسرتر می باشد، زیر که زیرشویی با جک هیدرولیکی گاه می تواند خطرات جبران ناپذیری همچون خالی کردن جک هیدرولیک و پرت شدن خودرو از ارتفاع را به همراه داشته باشد.